به سامانه ثبت نام گزینش دانشگاه امام صادق علیه السلام خوش آمدید

جهت مشاهده اطلاعیه ها و آشنایی با دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به وب سایت گزینش دانشگاه مراجعه کنید.
          کد ملی:    
  

  نوع درخواست: