به سامانه ثبت نام گزینش دانشگاه امام صادق علیه السلام خوش آمدید

جهت مشاهده اطلاعیه ها و آشنایی با دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به وب سایت گزینش دانشگاه مراجعه کنید.

در صورتی که در پرداخت وجه دچار مشکل شدید،لطفا 24 ساعت بعد مجددا امتحان نمایید.
          کد ملی:    
  

  نوع درخواست: