به سامانه ثبت نام گزینش دانشگاه امام صادق علیه السلام خوش آمدید*** ثبت درخواست انتخاب رشته ***          کد ملی:    
  

  نوع درخواست:        

   برای ورود به سامانه باید از این صفحه وارد شوید