در صورتی که هنوز نسبت به ثبت شماره پرونده خود اقدام نکرده اید یا امکان انتخاب رشته ندارید لطفا از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
      اصلاح شماره پرونده

 برای ثبت انتخاب رشته خود خواهشمند است اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که درصورتی که بیش از یکبار اقدام به انتخاب رشته کرده باشید تنها آخرین انتخاب رشته ثبت شده در نظر گرفته خواهد شد.

                                          شماره ملی :       

                        رمز عبور :